EURM

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГ
Скопје, Република Македонија

Srpski    English

Покана за Четврта меѓународна маркетинг конференција ISCMMA'17

Организационен одбор

Мисија, цели, теми на конференцијата

Насоки за изработка на трудови

Котизација и начин на плаќање

За здружението МАРКЕТИНГ

Зачленување

АРХИВА НА ПУБЛИКАЦИИ

ПОКАНА ЗА ЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА (ISCMMA'17)

„МАРКЕТИНГ - ИНОВАТИВНОСТ - ИНВЕНТИВНОСТ - КРЕАТИВНОСТ“

Место на одржување: Скопје, Република Македонија

Време на одржување: 27 април 2017

ПОКАНА ЗА МАРКЕТИНГ КОНФЕРЕНЦИЈА 2017.pdf-втор-повик


Ни претставува посебно задоволство да Ве поканиме да учествувате на Четвртата меѓународна научна конференција што ја организира


MMA

Македонското здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ - Скопје

mzmarketing.org.mk

во соработка со

ЕУРМ
Европски Универзитет - Република Македонија  (ЕУРМ)

www.eurm.edu.mkТемата на конференцијата е „МАРКЕТИНГ - ИНОВАТИВНОСТ - ИНВЕНТИВНОСТ - КРЕАТИВНОСТ“. Конференцијата е од научен и практичен карактер.

Учесници на конференцијата ќе бидат научни и стручни експерти од областа на маркетингот од познати универзитети и од бизнис заедницата од земјата и странство.

Конференцијата ќе трае еден ден и ќе се одржи во април 2017 година во СКОПЈЕ, Република Македонија.

Рокови

на адресите:

aleksa.stamenkovski@eurm.edu.mk  или  aleksa.stamenkovski@gmail.com

Работни јазици на конференцијата ќе бидат: македонски, српски, хрватски, англиски.

Трудовите ќе бидат објавени во Македонското меѓународно списание „МАРКЕТИНГ“ кое е регистрирано во меѓународната база на трудови ЕБСКО.

Македонско здружение за маркетинг МАРКЕТИНГ

Претседател Проф. Д-р Алекса Стаменковски


©1996-2017 mzmarketing.org.mk All Rights Reserved