EURM

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГ
Скопје, Република Македонија

Srpski    English

Повик за Трета меѓународна маркетинг конференција ISCMMA'16

Организационен одбор

Конференциска агенда

Теми на конференцијата

Насоки за изработка на трудови

Котизација и начин на плаќање

За здружението МАРКЕТИНГ

Зачленување

АРХИВА НА ПУБЛИКАЦИИ

ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА (ISCMMA'16)

„ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА И РАЗВИВАЊЕ ИДЕИ ЗА УЛОГАТА НА МАРКЕTИНГОТ ВО БИЗНИСОТ“

Време на одржување: 25 март 2016, 10 часот
Локација: Европски Универзитет - Скопје, Република Македонија

Список на учесници за Трета меѓународна конференција ISCMMA'16 (pdf)

Зборник на апстракти за Трета меѓународна конференција ISCMMA'16 (pdf)

ПОВИК ЗА МАРКЕТИНГ КОНФЕРЕНЦИЈА 2016.pdf


Ни претставува посебно задоволство да Ве поканиме да учествувате на Третата меѓународна научна конференција што ја организира


MMA

Македонското здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ - Скопје

mzmarketing.org.mk

во соработка со

ЕУРМ
Европски Универзитет - Република Македонија  (ЕУРМ)

www.eurm.edu.mkТемата на конференцијата е „ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА И РАЗВИВАЊЕ ИДЕИ ЗА УЛОГАТА НА МАРКЕTИНГОТ ВО БИЗНИСОТ“. Конференцијата е од научен и практичен карактер со поканети бројни експерти од областа на маркетингот од земјата и странство.

Конференцијата ќе трае еден ден и ќе се одржи на 12 февруари 2016 година во СКОПЈЕ, Република Македонија.

Конференцијата ќе претставува отворен форум на кој ќе се изнесат трудови од учесници од практиката и науката и ќе се развиваат идеи за улогата на маркетингот во бизнисот во иднина и ќе се учи едни од други.

Учесници на конференцијата ќе бидат: Рокови

на адресите:

aleksa.stamenkovski@eurm.edu.mk  или  aleksa.stamenkovski@gmail.com

Работни јазици на конференцијата ќе бидат: македонски, српски, хрватски, англиски.

Место на одржување/сместување:  Република Македонија - Скопје 

Котизацијата за учество на конференцијата со научен труд изнесува 60 ЕВРА за секој труд, самостоен или изработен во коавторство.

Трудовите ќе бидат објавени во Македонското меѓународно списание „МАРКЕТИНГ“ кое е регистрирано во меѓународната база на трудови ЕБСКО која се користи во библиотеките ширум во светот.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

АГЕНДА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Ве очекуваме на конференцијата!

Проф. Д-р Алекса Стаменковски

Претседател на Македонското здружение за маркетинг


©1996-2016 mzmarketing.org.mk All Rights Reserved